Farnosť Rudňany

Prejsť na obsah
Zmena maximálnej kapacity účastníkov bohoslužieb a tiež zmena definície režimu „OP“.
PASTIERSKY LIST
Príhovor k mladým na 36. svetový deň mládeže
Kurz prípravy na manželstvo
Farské oznamy
Diecézna škola viery.
ROK BOŽIEHO SLOVA
"Kristovo slovo nech vo Vás bohato prebýva" Kol 3,16

Diecézny katechetický úrad Vám ponúka základné informácie k Roku Božieho slova a s nimi i niekoľko podnetov na intenzívnejšie prežívanie tohto obdobia.

Farský úrad
Kostol sv. Klementa
Sv. Klement
Zvonica
Pôvodný kostol
ADRESA

Rudňany 48
053 23 Rudňany
email: rudnanyfarnost@gmail.com
kontakt: 053/4499225FARNOSŤ RUDŇANY
Návrat na obsah