Správcovia farnosti - Farnosť Rudňany

Prejsť na obsah
Alexander Borženský (02. 09. 1920 – 24. 04. 1929)
Ondrej Kovalský (24.04.1929 – 25.11.1929)
Karol Uhlárik (25.11.1929 – 31.08.1932 a 01.10.1951–11.01.1954)
Ján Slodička (31. 08. 1932 – 30. 04. 1950)
Ján Skrak (01. 05. 1950 – 30. 09. 1951)
Ladislav Ivák (11. 01. 1954 – 14. 04. 1954)
Michal Šefčík (14. 04. 1954 – 14. 10. 1964)
Jozef Kertis (15. 10. 1964 – 15. 10. 1965)
Vojtech Anton Veľký, OFMconv (15. 10. 1965 – 15. 11 1975)
Jozef Šterbák (15. 11. 1975 – 30. 11. 1978)
Ján Tomaškovič, CSsR ( 25. 03. 1978 – 10. 08. 1991)
doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD. (18. 08. 1991 – 30. 06. 1992)
František Perichta (01. 07. 1992 – 30. 06. 1994)
prof. ThDr. PaedDr. ICLic. JÁN DUDA, PhD. (01. 07. 1994 – 30. 6. 1996)
ThDr. ICLic JÁN MARHEFKA, PhD. (01. 07. 1996 – 30. 06. 2002)
Mgr. Anton Horník (01.07.2002 - 01.07.2007)
Mgr. Matúš Perignáth (01.07.2007 - 31.06.2019 )
Mgr. Marcel Macala (01.07.2019 - )
ADRESA

Rudňany 48
053 23 Rudňany
email: rudnanyfarnost@gmail.com
kontakt: 053/4499225FARNOSŤ RUDŇANY
Návrat na obsah